"Brudnopisy" Tadeusza Kantora

W dniach 13.10 – 30. 11. 2017 Miejska Galeria Sztuki 12 w cieszyńskim rynku prezentuje ekspozycję prac Tadeusza Kantora zatytułowaną Brudnopisy.
 
6 listopada studenci etnologii uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Olę Tubielewicz – kuratora wystawy. Impuls do dyskusji dał film biograficzny o Tadeuszu Kantorze oraz prelekcja dotycząca prezentowanej ekspozycji. Podczas pracy warsztatowej dyskutowano nad relacjami: artysta – dzieło sztuki – wydarzenie artystyczne. WYZWANIE!