Dr Agnieszka Pieńczak o Polskim Atlasie Etnograficznym

Agnieszka Pieńczak

Dr Agnieszka Pieńczak z cieszyńskiego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej omawia najnowsze badania nad Polskim Atlasem Etnograficznym, w tym publikację pt. Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). "Polski atlas etnograficzny" i "Atlas der deutschen Volkskunde" w perspektywie porównawczej   (Katowice 2016) oraz wyniki realizowanego grantu ministerialnego, poświęconego digitalizacji i opracowaniu naukowemu wybranych zbiorów atlasowych ( Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog  danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I). Pełną wersję artykułu można odnaleźć w czerwcowym wydaniu "Gazety Uniwersyteckiej UŚ": 
http://gazeta.us.edu.pl/node/420093.