Drugi dzień obrad konferencji pedagogiczno-etnologicznej o poznawaniu kultur

Otwarcie obrad

Instytut Nauk o Edukacji oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej zorganizował konferencję naukową pt. Poznawania kultur: ku edukacji antropologicznej i międzykulturowej, która odbywa się w dniach 22-23 października 2018 r. w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji.

W drugim dniu obrad od godziny 9.00 w Sali Konferencyjnej (02)  omawiano między innymi zagadnienia związane z poznawaniem Innego w ramach wyjazdów studenckich (Erasmus), dydaktyki szkolnej oraz edukacyjnej, mające na celu przełamywanie barier i stereotypów.
 
Jednym z dzisiejszych referentów był przedstawiciel cieszyńskiego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej dr Grzegorz Błahut, który otworzył dzisiejsze obrady. Konferencji od wczoraj towarzyszyła również wystawa fotografii z zasobów Polskiego Atlasu Etnograficznego, obrazujących polską wieś II połowy XX wieku (między innymi zabawki dzięcięce, narzędzia in inne przedmioty codziennego użytku).

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz