Działalność cieszyńskiego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

zdjecie.jpg

Konferencje, wykłady gościnne, warszataty, debaty, wywiady...
 
W ciągu dwóch ostatnich lat cieszyński Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej znacząco zintensyfikował swoją działalność naukowo-badawczą, czego wyrazem są liczne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez naszych pracowników. Można o nich przeczytać na stronie IEiAK w zakładce: Wydarzenia.
 
Zapraszamy do lektury: 
http://ieiak.us.edu.pl/nauka/wydarzenia.