Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni
oraz
Studenci  Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
 
 
Na wniosek Rady Samorządu Studenckiego ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 19 grudnia br. od godziny 16.00 w związku  z wigilijką studencką, która rozpocznie się o godzinie 17.00