Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni

oraz

Studenci  Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

 

 

            W  związku z Festiwalem Kultury Studenckiej Cieszynalia 2018, na wniosek Rady Samorządu Studenckiego, ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 16 maja  br. od godziny 11.00. 

 
 

                                                                                               

                              prof. dr hab. Zenon Gajdzica

               Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacj