I Lokalny Przegląd Małych Form Teatralnych dla młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych „Mój Świat - Moja Przestrzeń”

Mój Świat - Moja Przestrzeń

W dniu 24 października b.r. odbył się pod patronatem Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prof. dr hab. Zenona Gajdzicy I Lokalny Przegląd Małych Form Teatralnych dla młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych „Mój Świat - Moja Przestrzeń”. Organizatorem wspomnianej inicjatywy była Fundacja „Moja przyszłość”, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie UŚ w Katowicach, Koło Naukowe Pedagogów. Wydarzenie współfinansowane było przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Przegląd uświetnił występem „Niemy Chór” pod batutą mgr Anny Wojtas-Rduch. Natomiast studenci oligofrenopedagogiki z arteterapią II i III roku pierwszego stopnia pod opieka Pana mgr. Sebastiana Mrózka wspierali w sprawnym przebiegu całego wydarzenia.
Przedsięwzięcie, którego celem jest m.in.: możliwość rozwijania swoich pasji, odkrywanie ukrytych talentów, integracja różnych środowisk oraz przybliżanie problemu dorosłości osób niepełnosprawnych, zostało zaadresowane głównie do placówek sprawujących opiekę nad młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Na zaproszenie odpowiedziały:
·         Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci p.p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Strumieniu
·         Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie
·         Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu
·         Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci p.p. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Służebniczek BDNP w Skoczowie
·         Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” i Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie
·         Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzony przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie
·         Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu
·         Nieformalna grupa integracyjna „Stokrotki” w Zebrzydowicach
·         Dom Pomocy Społecznej p.p. Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Pielgrzymowicach oraz uczennice Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie oddział w Pielgrzymowicach
Łącznie w przeglądzie udział wzięło blisko 120 osób.

Galeria

Mój Świat - Moja PrzestrzeńMój Świat - Moja PrzestrzeńMój Świat - Moja PrzestrzeńMój Świat - Moja PrzestrzeńMój Świat - Moja Przestrzeń