III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjność w badaniach pedagogicznych – teoria i praktyka – twórczy nauczyciel, nauczyciel jako twórca"

[current-page:title] - obraz

Szanowni Państwo
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Innowacyjność w badaniach pedagogicznych – teoria i praktyka – twórczy nauczyciel, nauczyciel jako twórca
Konferencja odbędzie się 17  kwietnia 2018 roku w Cieszynie. Istotę konferencji upatrujemy w integracji środowisk naukowego i nauczycielskiego, polegającej na możliwości zaprezentowania oraz promowania innowacyjnych programów, metod pracy, projektów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Konferencja jest skierowana do teoretyków i praktyków zainteresowanych zagadnieniami innowacyjności w pracy z dzieckiem. Szczególnie zależy nam na spotkaniu nauczycieli i teoretyków, którzy realizują swoje innowacyjne programy
w praktyce i w badaniach. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wiedzy
w zakresie nowych, twórczych działań umożliwiających osiąganie zamierzonych celów dydaktycznych i wychowawczych.
Obrady otworzy wykład Gościa honorowego konferencji, Pani Profesor dr hab. Ireny Adamek, zatytułowany: Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
W ramach konferencji planowana jest prezentacja pomocy edukacyjnych Firmy Pilch z Ustronia. Oprócz dwóch sesji plenarnych planowane są trzy warsztaty dla zainteresowanych uczestników konferencji, prowadzone przez nauczycieli Szkoły No Bell Montessori w Konstancinie-Jeziorna - mgr Sylwię Stelmach i mgra Łukasza Wójcika, doradcę metodycznego edukacji wczesnoszkolnej mgr Marzenę Oterman oraz nauczycielkę Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu mgr Kingę Ludorowską.
 
Z wyrazami szacunku,
Przewodnicząca Konferencji:        
dr hab. Urszula Szuścik             
Sekretarze konferencji:
dr Renata Raszka
dr Anna Trzcionka-Wieczorek
innowacyjnosc.edukacja@gmail.com
 

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz