Informacja o zapisach na warsztaty 25-29 IV 2016 r.

ZAPISY NA WARSZTATY
DLA STUDENTÓW ETNOLOGII II, III Zd i I MU

Do piątku 8 kwietnia br. sekretariat przyjmuje zapisy studentów Etnologii (II i III rok Zd i I MU) na warsztaty:

„CZŁOWIEK- NATURA- EKONOMIA”,
25 – 29 IV 2016 r., Beskid Śląski

Warsztaty stanowią część projektu „Ekologia kulturowa - specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia”.
Projekt, finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, zapewnia pokrycie kosztów transportu, ubezpieczenia, noclegów i wyżywienia uczestników warsztatów.

Osoby zgłaszające udział są proszone o podanie następujących informacji:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
PESEL:
Adres zamieszkania:
Numer rachunku bankowego: