IX edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

Poster

Szanowni Państwo,
 
W imieniu Organizatorów zapraszamy serdecznie do udziału w IX edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” DLCC2017 (tematem tegorocznej konferencji jest „Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning”), zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska), Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie w dniach 16-17 października 2017 r.
 
Partnerami i współorganizatorami konferencji są:
Ostrava University (OU, Czech Republic),
Silesian University in Opava (SU, Czech Republic),
Constantine the Philosopher University in Nitra (UKF, Slovakia),
University of Extremadura (UEx, Spain),
University of Twente (UT, Netherlands),
The Lisbon Lusíada University (LU, Portugal),
Curtin University in Perth (CU, Australia),
Borys Grinchenko Kyiv University (BGKU, Ukraine),
Herzen State Pedagogical University of Russia, St.Petersburg, (HSPU, Russia),
Dniprodzerzhinsk State Technical University (DSTU, Ukraine),
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
IADIS - International Association for Development of the Information Society, a non-profit association,
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Oddział w Cieszynie.
 
 
Tematyka konferencji obejmuje następujące działy tematyczne:
1. Effective development of teachers' skills in the area of ICT and e-learning

 • Computer training for prospective and practising teachers in the area ICT and e-learning,
 • Teachers’ and learners’ competences in distance learning and computer science.
 • Distance Learning and Lifelong Learning
 • Self-learning based on Internet technology

2. E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries:

 • Legal, social, human, scientific, technical aspects of distance learning and e-learning in different countries,
 • Psychological and ethical aspects of distance learning and e-learning in different countries,
 • Collaborative learning in e-learning,

3. E-learning Methodology – Implementation and Evaluation:

 • European and national standards of e-learning quality evaluation,
 • Evaluation of synchronous and asynchronous teaching and learning, methodology and good examples,
 • MOOCs – methodology of design, conducting, implementation and evaluation,
 • Contemporary trends in world education – globalization, internationalization, mobility.

4. ICT Tools – Effective Use in Education:

 • Selected Web 2.0 and Web 3.0 technology,
 • LMS, CMS, VSCR, SSA, CSA,
 • Cloud computing environment, social media,
 • Multimedia resources and didactic materials, Video-tutorial design.

5. Theoretical, Methodological Aspects of Distance Learning:

 • Successful examples of e-learning,
 • Distance learning in humanities and science,
 • Quality of teaching, training programs and assessment,
 • E-learning for the disabled.

6. E-learning in the Development of Key Competences:

 • Key competences in the knowledge society,
 • Use of e-learning in improving the level of students’ key competences,

7. Alternative Methods, Forms and Techniques in Distance Learning:

 • simulations, models in distance learning,
 • networking,
 • distance learning systems,
 • m-learning.

8. E-environment and Cyberspace

 • E-environment of the University
 • Smart Technology in education
 • Internet of things

 
Materiały konferencyjne i artykuły, przesłane przez autorów, będą recenzowane i wydane w postaci punktowanej Monografii naukowej „Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning”, w języku angielskim, 9 tom serii E-learning, z numerem ISBN/ISSN 2451-3644 (print edition) ISSN 2451-3652 (digital edition) (http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/seria-e-learning)
Seria E-Learning jest indeksowana w krajowych i międzynarodowych naukowych bazach bibliometrycznych.
 
Najlepsze artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym International Journal of Research in E-learning (IJREL) http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/international-journal-research-e-learning
Per-reviewed journal
ISSN 2451-2583 (Print)  ISSN 2543-6155 (Online)
Czasopismo IJREL jest indeksowane w krajowych i międzynarodowych naukowych bazach bibliometrycznych.
 
Oficjalny język konferencji – angielski.
 
W załączeniu wysyłamy Oficjalne Zaproszenie, Formularz zgłoszeniowy uczestnika konferencji (jest możliwa rejestracja on-line na stronie http://www.dlcc.us.edu.pl), Rekomendacje dla autorów artykułów oraz szablon referatu.
 
Inne informacje, dotyczące konferencji można znaleźć na internetowej stronie konferencji, dostępnej pod adresem http://www.dlcc.us.edu.pl lub bezpośrednio uzyskać u organizatorów konferencji.
 
Spodziewamy się zainteresowania konferencją z Państwa strony i serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym forum naukowym.
 
Z poważaniem,
Eugenia Smyrnova-Trybulska
Koordynator Konferencji
W imieniu Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Konferencji
 
Kontakt:
DLCC@us.edu.pl, www.dlcc.us.edu.pl