Kierunek Cieszyn! - szkolenie z zakresu dokumentacji wizualnej 2D

szkolenie_z_zakresu_dokumentacji_wizualnej_2d.jpg

W dniu 28 października 2017 roku w sali 118 w Budynku Głównym WEiNoE odbyła się pierwsza część szkolenia pt. Dokumentacja wizualna 2D - digitalizacja piśmiennictwa dla początkujących w ramach projektu Kierunek Cieszyn! - podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.  Kilkugodzinne szkolenie dla studentek pedagogiki i oligofrenopedagogiki z elementami arteterapii poprowadziła dr Agnieszka Pieńczak z cieszyńskiego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej.
 
Badaczka omówiła różne aspekty związane z digitalizacją piśmiennictwa, zwracając szczególną uwagę na złożoność tego procesu, nie ograniczającego się wyłącznie do samego skanowania materiałów. Proces ten uwzględnia bowiem przeprowadzenie wielu złożonych prac przygotowawczych (np. konserwacji materiałów źródłowych, opracowania nowej numeracji inwentarzy archiwalnych, analizy zasobów etnograficznych itd.), umiejętne stworzenie zespołu badawczego, wybór odpowiednego pomieszczenia oraz metody digitalizacji, specjalistycznegosprzętu oraz innych ważnych czynników. Uczestniczki szkolenia zapoznały się również ze specyfiką pracy redaktora cyfrowego, odpowiedzialnego między innymi za opracowanie karty obiektu, przyporządkowanie obiektu do właściwej kolekcji, weryfikację karty obiektu, wreszcie jej publikacji w interfejsie publicznym.
 
Celem projektu jest podnoszenie kompetencji zawodowych naszych studnetów, tak aby stali się bardziej atrkacyjni na rynku pracy. Koordynatorką projektu jest dr hab. Barbara Grabowska, zob. więcej: 
https://www.facebook.com/kierunekCieszyn/.