Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Specjalność: pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie z arteterapią.
STUDIA STACJONARNE  i NIESTACJONARNE  II stopnia

  • Studia przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie związane z  niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną.
  • Oferta przeznaczona dla osób kreatywnych, twórczych, żądnych wiedzy i doświadczeń z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi z wykorzystaniem  arteterapii.
  • Wybitni specjaliści: teoretycy i praktycy uczą jak postępować, komunikować się, pracować, prowadzić terapię, planować wsparcie, diagnozować, wykorzystywać sztukę w pracy pedagoga specjalnego.
  • Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne oraz  uczestnictwo  w wielu warsztatach, praktykach i działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Perspektywy zawodowe:
praca w charakterze pedagoga specjalnego w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach opieki dziennej i całkowitej (DPS, WTZ), organizacjach pozarządowych.