Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjność w badaniach pedagogicznych – teoria i praktyka – twórczy nauczyciel, nauczyciel jako twórca

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjność w badaniach pedagogicznych – teoria i praktyka – twórczy nauczyciel, nauczyciel jako twórca

III International Scientific Conference Innovation in Pedagogical research – theory and practice – creative teacher, teacher as a creator

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Innowacyjność w badaniach pedagogicznych – teoria i praktyka – twórczy nauczyciel, nauczyciel jako twórca, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdziecie Państwo w załączonym Komunikacie 1.

 

Z wyrazami szacunku,

Przewodnicząca Konferencji:      

dr hab. Urszula Szuścik

Sekretarze Konferencji:

dr Renata Raszka

dr Anna Trzcionka-Wieczorek     

innowacyjnosc.edukacja@gmail.com