Międzynarodowa konferencja naukowa Psychoterapia: sztuka czy technologia?

[current-page:title] - obraz

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń oraz uiszczania opłat konferencyjnych został przedłużony do 31 października.

 

Psychoterapia: sztuka czy technologia?

Psychotherapy: art or technology?

Psychoterapie: umění nebo technologie?

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Zakład Edukacji Humanistycznej

i Nauk Pomocniczych Pedagogiki

w Cieszynie

mają zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową, która odbędzie się 28-29 listopada 2018 w uczelnianym Centrum Konferencyjnym w Cieszynie, ul. Bielska 62

 

University of Silesia in Katowice

Faculty of Ethnology and Education

Department of Humanistic Education

and Pedagogy Supporting Sciences

in Cieszyn

are pleased to invite you to the International Interdisciplinary Scientific Conference 28-29 November, 2018  in Cieszyn - Conference Centre, Bielska Street 62

 

Slezská univerzita Katowice

Fakulta etnologie a pedagogických věd

Institut pedagogických věd

Katedra humanistického vzdělávání

a pomocných věd pedagogických

Cieszyn

pořádá ve dnech 28.-29. listopadu 2018 Mezinárodní interdisciplinární vědeckou konferenci, která se bude konat v Cieszyně - Konferenční centrum, Bielska 62