Cieszyński Almanach Pedagogiczny

Drugi tom „Cieszyńskiego Almanachu Pedagogicznego”, nawiązujący do tradycji polskich czasopism pedagogicznych, ukazujący się na Śląsku od drugiej połowy wieku XIX, przybliża tematykę na pozór odległą od myśli pedagogicznej. Idea społecznej służebności pedagogiki koresponduje bowiem z problematyką wielu innych nauk (nie tylko humanistycznych). Mając na uwadze praktyczny aspekt pedagogiki, przejawiający się w kształtowaniu skutecznego projektu działań, a stanowiący zespół metod i środków służących realizacji określonych celów wychowania, mówić można o stosowaniu form założeń edukacyjno-wychowawczych w wielu dziedzinach. I nie jest to przejaw kryzysu pedagogiki, lecz jej systematycznego rozwoju i „wdrażania” w potrzeby czasów nam współczesnych.