Podpisanie umów pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a czterema liceami ogólnokształcącymi

Uniwersytet Śląski podejmie współpracę naukowo-dydaktyczną z kolejnymi czterema liceami ogólnokształcącymi:

  Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła w Pawłowicach,
  Zespołem Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego – Liceum Ogólnokształcącym nr 4 w Jastrzębiu Zdroju,
  Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach,
  i Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu

Współpraca ta ma zapewnić uczniom wyższą jakość kształcenia i umożliwić im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań. Celem umowy będzie umożliwienie licealistom udziału w wykładach, warsztatach oraz konferencjach organizowanych przez Uniwersytet Śląski, w szczególności Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji.

Porozumienie w tej sprawie zostanie zawarte 11 stycznia 2017 roku o godz. 11.00 w Centrum konferencyjnym UŚ w Cieszynie. Dokument sygnować będzie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, który wygłosi również wykład dla uczniów pt. „Co zrobi Staś, gdy dorośnie?”, a także dyrektorzy liceów:
•mgr Andrzej Wowra – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła w Pawłowicach,
•mgr Jerzy Maduzia – dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego  – Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Jastrzębiu Zdroju,
•dr Piotr Skowronek – dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach,
•mgr Halina Badora – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.

Dla uczniów przygotowano serię wykładów i warsztatów związanych tematycznie z ofertą edukacyjną cieszyńskiego Wydziału.

Spotkanie poprowadzi Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica.