Poza indeksem - studenci resocjalizacji w działaniu! – tak minął I rok

Studenci resocjalizacji w działaniu!

Mija pierwszy rok studiów nowo uruchomionej specjalności Resocjalizacja z edukacją międzykulturową (REM). W tym roku poza zajęciami dydaktycznymi studenci mieli okazję do wzięcia udziału i zorganizowania cyklu różnorodnych przedsięwzięć, których celem było nabycie umiejętności praktycznych i poszerzenie świadomości z zakresu funkcjonowania wybranych placówek wspierających proces resocjalizacji, a także uczestniczyli w dwóch konferencjach naukowo-metodycznych i warsztatach zorganizowanych na naszym Wydziale.

Studenci mieli okazję współpracować z uczniami Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie klasami o profilu policyjnym, a także uczestniczyli w spotkaniach w Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie, gdzie zapoznali się ze strukturą stowarzyszenia i zakresem udzielanej pomocy, zwłaszcza osobom w sytuacjach kryzysowych doświadczania przemocy i bezdomności, jak i dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Ponadto mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem  Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  w Cieszynie i możliwość rozmowy z dr Anną Kalisz (prawnikiem, mediatorem) dyżurującym w Ośrodku.

Ważna inicjatywa studentów miała miejsce 2 czerwca bieżącego roku, mianowicie zajęcia dla podopiecznych Ośrodka Kuratorskiego w Cieszynie, a także wychowanków Ośrodka Opiekuńczego SINDBAD Stowarzyszenia Wioska Dziecięca w Ustroniu. Gościnnie warsztaty miały miejsce w budynku Hufca Ziemi Cieszyńskiej - Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego.  Dla młodzieży (opiekunów i kuratorów) zaplanowano warsztaty integracyjne z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, a także szkolenie z pierwszej pomocy realizowane przez Harcerski Klub Ratowniczy ze Strumienia, którego członkinią jest nasza studentka Karolina Kasza. Natomiast 4 czerwca studenci REM  i członkowie Koła Resocjalizacji i Socjoterapii organizowali atrakcje dla dzieci i młodzieży podczas kolejnego już Pikniku – Mundurowi Dzieciom w Kończycach Małych, przy współpracy z 78 Drużyną Wędrowniczą "Wir".

Poza zajęciami dydaktycznymi i praktykami część studentów regularnie uczestniczy w programie penitencjarnym „Rezerwa artystyczna” w Zakładzie Karnym w Cieszynie.

Warto również wspomnieć, iż Koło Resocjalizacji i Socjoterapii dzięki inicjatywie studentek Kingi Banot i Angeliki Kwiatkowskiej zorganizowało w minionym semestrze zbiórkę książek dla dzieci z Domu Dziecka w Międzyświeciu oraz biblioteki Zakładu Karnego w Cieszynie – udało się zebrać ponad 300 egzemplarzy ciekawych publikacji.

Za wszystkie działania i aktywność należą się wielkie podziękowania studentom REM oraz tym zrzeszonym w KRS i zaangażowanym wykładowcom, a także życzenia nieustającej pasji i chęci podnoszenia własnych kompetencji.

Galeria poniżej: fot.: D. Greń, K.Wrona, A.Kwiatkowska

Galeria

Studenci w działaniuStudenci w działaniuStudenci w działaniuStudenci w działaniuStudenci w działaniuStudenci w działaniuStudenci w działaniuStudenci w działaniuStudenci w działaniuStudenci w działaniuStudenci w działaniuStudenci w działaniuStudenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!Studenci resocjalizacji w działaniu!