Publikacja „Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje”

Publikacja Ekologia Kulturowa

Wydawnictwo ma pomóc w rozumieniu założeń ekologii kulturowej zarówno studentom etnologii i antropologii kulturowej, jak i wszystkim zainteresowanym ekologicznym wymiarem ludzkiej egzystencji. Opracowane tu treści mają z jednej strony charakter naukowy, a z drugiej – dydaktyczny. Autorzy, opisując analizowane zjawiska,   wskazują przykłady dobrych praktyk oraz prezentują efekty swoich badań terenowych. Dzięki takiej egzemplifikacji teksty zyskują wymiar nie tylko teoretyczny, ale są ściśle związane z praktyką.
Tom stanowi źródło wiedzy nt. zróżnicowanych zjawisk odnoszących się do ekologii kulturowej, jej fenomenu na przestrzeni ostatnich dekad. Tom, z którego korzystać może szerokie grono czytelników zainteresowanych relacjami człowiek – środowisko. Jestem przekonana, iż publikacja będzie stanowić punkt wyjścia dla rozmaitych działań (instytucjonalnych, indywidualnych) podejmowanych na rzecz promowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz związanego z nim dziedzictwa kulturowego.
                                                                                                              Z recenzji dr hab. Doroty Świtały-Trybek
Monografia ukazała się dzięki subsydiom Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach „Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego”.
Publikacja będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej www.sbc.org.pl

Galeria

Publikacja Ekologia KulturowaPublikacja Ekologia KulturowaPublikacja Ekologia KulturowaPublikacja Ekologia KulturowaPublikacja Ekologia KulturowaPublikacja Ekologia KulturowaPublikacja Ekologia Kulturowa