Publikacje czechoznawcze w Polsce i polonoznawcze w Czechach

W dniach 19-20 V 2017 r. odbyło się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, Walne Zgromadzenie Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Obrady odbyły się w Muzeum Těšínska oraz na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Tematem sesji naukowej były Publikacje czechoznawcze w Polsce i polonoznawcze w Czechach. W programie wydarzenia zaplanowana była m.in. dwudniowa sesja naukowa dla naukowców z Polski i Czech, zwiedzanie Archeoparku (Chotěbuz-Podobora), a także posiedzenie Komisji  Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego  I-V oraz Zarządu  PCzTN.                                   
 
Organizatorami spotkania byli: Muzeum Těšínska, Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe oraz
Euroregion Śląsk Cieszyński – EUROREGION Těšínské Slezsko.

Galeria

Walne Zgromadzenie PTCWalne Zgromadzenie PTCNWalne Zgromadzenie PczTNWalne Zgromadzenie PczTNWalne Zgromadzenie PczTN

Załączniki