Relacja z 1 Ogólnopolskiej Tyflokonferencji

Relacja z 1 Ogólnopolskiej Tyflokonferencji

ZOBACZYĆ NIEWIDZIALNE „Niewidomi we współczesnym świecie”

Konferencja odbyła się 22 listopada 2016r. w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Organizatorami konferencji byli: Koło Naukowe Pedagogów, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Polski Związek Niewidomych Koło w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” z Cieszyna.
Konferencję uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie prof. dr hab. Zenon Gajdzica. W imieniu organizatorów gości przywitały również inicjatorki wydarzenia Joanna Kapias i dr Sylwia Wrona oraz opiekun Koła Naukowego Pedagogów mgr Anna Wojtas-Rduch.
Wydarzenie Honorowym Patronatem objął Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura, a w jego imieniu w konferencji brała udział Pani Renata Zając. Swoją obecnością zaszczycił organizatorów konferencji również Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Pani Maria Cieślar.
W trakcie konferencji swoja wiedzą i doświadczeniami podzieliło się szesnastu prelegentów z dwunastu ośrodków naukowych i innych instytucji. Wśród uczestników konferencji byli członkowie Polskiego Związku Niewidomych, prezes Cieszyńskiego Koła PZN pani Wiesława Kopoczek, przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością  oraz studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji (w sumie 62 osoby).
Pierwszy referat na temat codzienności w Polskim Związku Niewidomych (PZN) wygłosiła prezes Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych Pani Dorota Moryc. Następnie o nauczaniu i uczeniu się osób dorosłych z dysfunkcją wzroku opowiedział Prezes Instytutu Edukacji i Rozwoju „Alfa Prim” mgr Krzysztof Wostal. Kolejne wystąpienie przygotował Pan Marek Jakubowski Tyflopedagog w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, współtwórca muzeum Tyflologicznego w Owińskach. Wystąpienie zostało wzbogacone o zdjęcia eksponatów muzealnych, wśród których znalazły się pomoce dydaktyczne dla niewidomych jeszcze sprzed epoki Louis’a Braille’a, a także o wystawę oryginalnych eksponatów sprzed 250 lat. Pierwszą część obrad zakończył referat dr Marleny Kilian z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która opowiedziała o trudnościach w prowadzeniu auta przez osoby w starszym wieku z poważną dysfunkcją wzroku.
Po przerwie głos zabrała dr n. med. Magdalena Wrzesińska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która przedstawiła referat na temat zastosowania koncepcji salutogenetycznego paradygmatu zdrowia w tworzeniu pomocy dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową w zakresie edukacji zdrowotnej. Pani Magdalena zaprezentowała dostosowane dla osób z dysfunkcją wzroku tablice dydaktyczne zawierające piramidę zdrowego stylu życia oraz film z zajęć dla dzieci z wykorzystaniem tychże plansz w praktyce.
Następnie mgr Tomasz Kasprzak z  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił referat dotyczący komunikacji alternatywnej osób głuchoniewidomych w Polsce i Republice Czeskiej.
Ostatnim wystąpieniem drugiej plenarnej części konferencji był referat wygłoszony przez przedstawicielki Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „KATARYNKA” mgr Alinę Szeptycką i mgr Ewę Romanowską, które opowiedziały m.in. o projekcie „Adapter – Kino dla wszystkich” w ramach którego filmy są dostosowywane dla osób niewidomych poprzez audiodeskrypcję oraz dla osób niesłyszących poprzez napisy.
Część plenerową konferencji zakończył minirecital niewidomej flecistki i skrzypaczki Natalii Anny Kaczor.
W ramach obrad w sekcjach wygłoszonych zostało 8 referatów. Pan Tadeusz Gierycz z Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących PIONEK przedstawił działalność tejże organizacji. Następnie mgr Antoni szczuciński ze Stowarzyszenia Sportu, Turystyki i Rekreacji Osób z Dysfunkcją Wzroku SMREK wygłosił referat na temat „Jak zorganizować działalność turystyczną w środowisku osób z dysfunkcją wzroku.” Nie zabrakło również prelegentów zza granicy. Pan Anton Dragomiletskii wygłosił referat na temat Zatrudniania Osób niewidomych w Rosji na przykładzie działalności Ogólnorosyjskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niewidomych (VOS), a Pan Hryhorii Korobenkov opowiedział o wsparciu dla osób niewidomych w Ukrainie.
Równolegle podczas drugiej sekcji mgr Małgorzata Wiecha zastanawiała się „czy w dobie współczesnych technologii wciąż uczyć pisma alfabetem Braille’a”, a mgr Jarosław Ferdynus wygłosił referat na temat osób z dysfunkcją wzroku w polskim systemie prawnym. Mgr Małgorzata Zuber Zarysowała problem dysfunkcjonalności aparatu widzenia jako zagadnienie teoriopoznawcze. Sekcję 2 zakończyło wystąpienie mgr Natalii Kaczor, która opowiedziała o studiowaniu interdyscyplinarnym z perspektywy niewidomej studentki.
Wydarzenia towarzyszące
Podczas konferencji odbyły się liczne pokazy i warsztaty. Osoby z dysfunkcją wzroku wraz z przewodnikami mogły wziąć udział w warsztacie na temat pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności oraz w zajęciach muzycznych. Studenci naszego wydziału uczestniczyli w warsztatach pt. „Jak być dobrym przewodnikiem osoby niewidomej.” Łącznie w warsztatach wzięło udział 30 osób.
Niecodzienną sytuacją, którą stworzyli organizatorzy konferencji była możliwość zrobienia zakupów z zasłoniętymi oczami w „symulatorze sklepu”.
Każdy uczestnik mógł również zagrać bez użycia wzroku w memory, domino, warcaby i chińczyka. Pan Krzysztof Wostal prezentował jak bezwrokowo obsługuje komputer, a przedstawiciele cieszyńskiego koła PZN uczyli pisma Braille’a. Można było również obejrzeć i przetestować sprzęty gospodarstwa domowego takie jak udźwiękowiony ciśnieniomierz, wagi, zegarki, igły Brajlowskie oraz sprzęty optyczne jak np. lupy.
Całość konferencji uświetniła wystawa prac plastycznych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej.
Wszystkim prelegentom, uczestnikom i współorganizatorom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok na kolejną Tyflokonferencję z cyklu ZOBACZYĆ NIEWIDZIALNE.

Autorami zdjęć są:
Jerzy Pustelnik
Magdalena Dulęba
Paulina Woźnica

Galeria

Relacja z 1 Ogólnopolskiej Tyflokonferencji Relacja z 1 Ogólnopolskiej Tyflokonferencji Relacja z 1 Ogólnopolskiej Tyflokonferencji Relacja z 1 Ogólnopolskiej Tyflokonferencji Relacja z 1 Ogólnopolskiej Tyflokonferencji Relacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej Tyflokonferencji[current-pagRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej TyflokonferencjiRelacja z 1 Ogólnopolskiej Tyflokonferencji