Seminarium metodologiczne

Szanowni Państwo, 
Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, ma zaszczyt zaprosić państwa na II Seminarium metodologii badań w obrębie pedagogiki specjalnej, które odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2015 w Cieszynie w budynku głównym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. Ogólnopolskie seminarium naukowe jest kontynuacją dyskusji zainicjowanych przez pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, w grudniu 2013 roku, nad metodologiczną wieloparadygmatycznością badań prowadzonych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podejmowanej na gruncie pedagogiki specjalnej.
W ramach Seminarium w pierwszy dzień przewidziane są wykłady znamienitych gości i dyskusje na nurtujące problemy metodologiczne z jakimi borykają się nierzadko badacze, w tym również pedagodzy specjalni, natomiast w drugi dzień przewidziano warsztaty metodologiczne.
Zachęcamy do udziału w Seminarium. Wszelkie niezbędne informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się w załączniku. 
Z wyrazami szacunku w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Magdalena Bełza                               
 
Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego    
Prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Sekretarze:
dr Dorota Prysak                                                                      
dr Magdalena Bełza