SEMINARIUM METODOLOGICZNE Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

SEMINARIUM METODOLOGICZNE
Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych
przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
CIESZYN, 28.11.2019
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Instytut Pedagogiki
We współpracy z:
Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Cieszynie
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Oddział w Cieszynie
MIEJSCE OBRAD: Centrum Konferencyjne, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
O TEORII W NAUCE –
METODOLOGICZNE ASPEKTY ROZUMIENIA TEORII W NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH