Spotkanie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddziału w Cieszynie
 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
28 listopada 2016 roku
 
12.00-13.30  Centrum Konferencyjne wykład dla pracowników i studentów
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego-  Etyka badań naukowych - ocenianie projektów badawczych
 
14.30-16.00 Sala Senacka spotkanie Pani Przewodniczącej z Zarządem i Członkami Oddziału Cieszyn.
Plan spotkania:
- prezentacja materiału filmowego ilustrującego działania Zarządu Głównego PTP, prezentacja i omówienie prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego;
-  uroczystość wręczenia przez Przewodniczącą PTP legitymacji nowym członkom Oddziału Cieszyn;
- przedstawienie osobistego wkładu członków Oddziału Cieszyn w działania PTP (prezentacja inicjatyw autorskich)