Koło Naukowe Pedagogów

Koło Naukowe Pedagogów działa oficjalnie od 2000 roku. Warto wspomnieć, że organizacja została założona przez obecnego Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji – prof. dr hab. Zenona Gajdzicę.
Misją naszego Koła jest wzajemna nauka, współpraca i promocja naszych osiągnięć. Zgodnie z holistyczną wizją człowieka poszukujemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania w wielu dziedzinach wiedzy, dążymy do kształtowania nowych umiejętności. Chcemy rozwijać talenty, dzielić się nimi, a odchodząc zabierać bagaż pożytecznych umiejętności, pamięć o spotkanych ludziach i inspirujące pomysły.
KNP skupia otwartych, kreatywnych i aktywnych ludzi wokół problematyki naukowej i społecznej. Członkowie Koła biorą udział w organizowaniu kursów, warsztatów i szkoleń (m.in. z języka migowego, muzykoterapii, Makatonu). Współorganizujemy cykliczną konferencję – „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wspierając Domy Dziecka organizujemy zbiórki słodyczy i kiermasze świąteczne.
Promujemy Uniwersytet Śląski naszym nowym projektem CiastUŚ (projekt: Maciej Jaroszyński). Organizujemy także zajęcia z psychodramy dla wszystkich chętnych „kołowiczów”, które prowadzi dr Dorota Prysak.
Koło Naukowe Pedagogów chętnie włącza się w imprezy organizowane przez samorząd uczelniany, m.in. w Oskarusie, Cieszynalia, czy Festiwal Nauki.

Kontakt do organizacji: