STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE, TOM 16

STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE, TOM 16

Najnowszy tom „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” zawiera artykuły poświęcone m.in. problematyce łączenia badań etnograficznych z praktykami artystycznymi i animacyjnymi, inicjatywom stanowiącym formę poszukiwań wspólnot utraconych w wyniku przemian cywilizacyjnych, politycznych i ekonomicznych, teoriom spiskowym, jak również działaniom i strategiom współtworzącym tożsamość miejsca oraz ludzi.
STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLIGICZNE t.16