Studiuj w Cieszynie

UŚ WEiNoE - oferta edukacyjna

Na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie proponujemy studia na sześciu kierunkach o profilach humanistycznym i społecznym: animacja społeczno-kulturalna, etnologia i antropologia kulturowa, pedagogika, oligofrenopedagogika z arteterapią oraz pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią. W obrębie kierunków realizowane są innowacyjne specjalności, dostosowane do potrzeb rynku pracy. Oferta dla kandydatów na studia znajduje się tutaj: http://ieiak.us.edu.pl/kandydat
Studia mogą być fantastyczną przygodą. Zapraszamy do Kampusu Cieszyn, położonego niedaleko granicy polsko-czeskiej. Międzynarodowe wydarzenia kulturalne, projekty naukowe i spotkania studenckie są na stałe wpisane w koncepcję kształcenia w Cieszynie. Informacje o Kampusie Cieszyn znajdują się tutaj: http://weinoe.us.edu.pl/kampus
Zapraszamy też na stronę facebookową: https://www.facebook.com/Kampus-Cieszyn-1464578840531877/
 
Oferta edukacyjna