Uniwersyteckie III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie – współprowadzone przez Uniwersytet Śląski w Katowicach

podpisanie umowy

W środę 15 marca 2017 r. o godz. 9:30 w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a  III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, w zakresie wspólnego projektu edukacyjnego pod nazwą  „Uniwersyteckie III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie – współprowadzone przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”.
Ze strony Uczelni dokument sygnował Prorektor ds. Kształcenia  i Studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. W imieniu III LO umowę podpisała Dyrektor Zespołu Szkół im. Szybińskiego – mgr Iwona Bebek. Całość prowadziła dr Barbara Chojnacka-Synaszko – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Edukacji ds. Kształcenia. W trakcie uroczystości głos zabrali prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie oraz dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński – Dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili: prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz mgr Iwona Bebek  Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Następnie dla zgromadzonej młodzieży wykład pt. „Widzi - nie widzi... Jak to jest ze wzrokiem osób słabowidzących?” wygłosiła dr Sylwia Wrona z Zakładu Pedagogiki Specjalnej. Po oficjalnej części młodzież z III LO im. Szybińskiego wzięła udział w warsztatach pt. „Pedagogika dla pasjonatów” prowadzonych przezdr Anastazję Sorkowicz z Zakładu Historii i Teorii Wychowania oraz w warsztatach pt. „Uwrażliwienie kulturowe pierwszym krokiem do wzajemnego poznania” prowadzonych przez mgr Sylwię Ryszawy z Zakładu Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej.
W tym samym czasie pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego – mgr Iwona Bebek wraz z wicedyrektorem – dr Maciejem Bogunia spotkali się z przedstawicielami władz dziekańskich WEiNoE oraz pracownikami naukowymi odpowiedzialnymi za współpracę ze szkołą.
http://telewizja.ox.pl/wideo,36634,us-i-iii-lo.html

Galeria

Podpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowyPodpisanie umowy