Wręczenie nagrody w Senacie RP dla studentki Patrycji Skowronek

Wręczenie nagrody w Senacie RP dla studentki Patrycji Skowronek
 
20 czerwca 2017 r. w Senacie RP w Warszawie odbyła się gala ogólnopolskiego konkursu „Wzór osobowy godny naśladowania – uczniowskie biografie”, zorganizowanego pod patronatem senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
Celem konkursu było napisanie biografii studenta, ucznia, który poprzez realizację swoich pasji, postawę oraz podejmowane inicjatywy w środowisku uczelnianym, szkolnym  i lokalnym stanowi wzór osobowy godny naśladowania, potrafi inspirować swoich rówieśników do wartościowych działań.
Spośród wielu prac nadesłanych z różnych regionów Polski jury zakwalifikowało do druku najciekawsze z nich. W gronie wybranych znalazły się prace pt. "Patrycja Skowronek  - studentka z pasją" prezentująca biografię studentki Pedagogiki, a dziś już absolwentki oraz "Marcin Smolarek – uczeń z pasją", prezentująca biografię ucznia Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, również absolwenta.
 Autorka pracy dr Natalia M. Ruman przedstawiła swój dorobek działalności społecznej, poparty konkretnymi sukcesami studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji wraz z uczniami Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie oraz podkreśliła niezwykłą osobowość studentki i ucznia, którzy są przedstawicielami wszystkich Studentów i Uczniów współpracujących z dr N. Ruman.
20 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia książki pt.” Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”, pod red. prof. dr hab. Krystyny Chałas (KUL). Podczas uroczystości uhonorowano autorów biografii, jak i ich bohaterów. Nagrodę wręczał senator Kazimierz Wiatr. Wszyscy nagrodzeni otrzymali pamiątkowe statuetki będące formą podziękowania za świadectwo pięknego życia i działalności, a także autorskie egzemplarze książek.
Patrycji Skowronek, a także Wszystkim Studentom współpracującym z dr Natalią M. Ruman serdecznie gratulujemy.

Galeria

nagroda w Senacie RPnagroda w Senacie RPnagroda w Senacie RP