Współczesne tendencje w resocjalizacji - zaproszenie na konferencje

Współczesne tendencje w resocjalzacji - obraz

Zakład Pedagogiki Specjalnej oraz Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań – Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w konferencji naukowej „Współczesne tendencje w resocjalizacji”, która odbędzie się w dniach 9-10. maja 2016 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.
Głównym celem Konferencji jest spotkanie przedstawicieli środowisk naukowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką resocjalizacji i terapii dzieci oraz młodzieży niedostosowanej społecznie, a także osób dorosłych wchodzących w konflikt z prawem.
Konferencja ma sprzyjać dyskusji naukowej, prezentacji wyników badań, wymianie poglądów i doświadczeń oraz formułowaniu propozycji rozwiązań prawnych i praktycznych obejmujących obszary prawa, resocjalizacji, jak również readaptacji społecznej różnych grup docelowych (niedostosowanych społecznie, wchodzących w konflikt z prawem, uzależnionych od substancji psychoaktywnych).
Międzynarodowy wymiar konferencji pozwala na podjęcie rozważań z obszarów profilaktyki społecznej i pracy resocjalizacyjnej z osobami, rodzinami i grupami społecznymi (ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zróżnicowanych kulturowo).
W załączniku dostępny jest szczegółowy program konferencji.
Serdecznie zapraszamy!
Link do wydarzenia na Facebook'u.