Współczesne wyzwania w opiece nad dzieckiem w pieczy zastępczej i adopcji

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Tęczowa Przystań i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Filia w Cieszynie zapraszamy na konferencję Pt: „Współczesne wyzwania w opiece nad dzieckiem w pieczy zastępczej i adopcji”. Uniwersytet Śląski w partnerstwie z Stowarzyszeniem organizuje konferencję skierowaną na problematykę pieczy zastępczej i adopcji już od 2012 roku.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 listopada br w sali konferencyjnej WSziNoE w Cieszynie.

Dodatkowo dla osób zainteresowanych poszczególną problematyką zorganizowaliśmy warsztaty tematyczne.  

Konferencja skierowana jest dla osób zawodowo zaangażowanych w pracę z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, dziećmi przysposobionymi i ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodziców, społeczności akademickiej, jak również dla wszystkich osób zainteresowanych. Konferencja jest współfinansowana przez Powiat Cieszyński.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy mogą otrzymać zaświadczenie o udziale w konferencji.

 

Z wyrazami szacunku

Dorota Prysak