Wyjazd służbowy

W związku z wyjazdem służbowym dr Ilony Fajfer-Kruczek w dniach 13-14.12.2016r., informuje się, iż przewidziane w tych dniach zajęcia: Seminarium magisterskie oraz dyżur, przeniesiony jest na dzień 20.12.2016r. - Seminarium mafgisterskie w godz. 9.00-10.30, dyżur 10.30-12.00.
Grupę ćwiczeniową ZEWiTP II rok prosi się o kontakt pocztą elektorniczną z prowadzącą w celu ustalenia terminu odrobienia zajęć.