Wykład pt. „Homo sacer. Ludzie przeklęci na obrzeżach świata dostatku”

Domosławski plakat

29 maja 2017 o godz. 10.00 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się spotkanie z Arturem Domosławskim, reportażystą, dziennikarzem, pisarzem, autorem książki „Wykluczeni”. Podczas pierwszej części spotkania odbędzie się wykład pt. Homo sacer. Ludzie przeklęci na obrzeżach świata dostatku”, następnie zainicjowana zostanie dyskusja, podczas której omawiane będą aspekty współczesnych form marginalizacji społecznej oraz ich skutki (m.in. ubóstwo, niewolnictwo, prześladowania), a także kwestie związane z pracą reportażysty w terenie, metodami prowadzenia badań, zasadami i normami etycznymi w kontaktach z osobami wykluczonymi.
Artur Domosławski jest światowej klasy autorem reportaży o tematyce poświęconej wielokulturowości, procesom migracyjnym oraz wykluczeniu społecznemu. Jego doświadczenie reporterskie, zdobywane m.in. w Ameryce Łacińskiej, Afryce, czy Azji Zachodniej, jest niezwykle cenne dla młodych humanistów, których interesują sprawy współczesnego, zglobalizowanego świata.
Zapraszany do udziału w spotkaniu