XV KONFERENCJA NAUKOWA nt. Bilans zysków i strat. Oblicza inkluzji społecznej i edukacyjnej osób niepełnosprawnych - od ideologii do codzienności

[current-page:title] - obraz

Program - XV KONFERENCJI NAUKOWEJ nt. Bilans zysków i strat. Oblicza inkluzji społecznej i edukacyjnej osób niepełnosprawnych - od ideologii do codzienności
Ustroń 16-17.04.2018 r.