Zaproszenie na wykład Obcy-zdrajca-wróg. Sens i bezsens antagonistycznych konstrukcji polskości

[current-page:title] - obraz

Obcy-zdrajca-wróg. Sens i bezsens antagonistycznych konstrukcji polskości
 
Wykład Roberta Traby z ISP PAN (Warszawa) nawiązuje do bieżących dyskursów i reprezentacji historii w przestrzeni publicznej w procesie konstruowania polskiej tożsamości narodowej. Na wstępie autor odnosi się do często podnoszonego dylematu czy badacz-humanista ma prawo wchodzić w pole oddziaływania bieżącej polityki. Odpowiedź jest jednoznaczna: tak. Problem polega jedynie na tym, w jaki sposób, za pomocą jakiej metodologii i etyki zawodowej można chronić suwerenność nauki wobec polityki tak, by nauka nie stawała się jej częścią.
 
Trzy organizujące wykład pojęcia (obcy-zdrajca-wróg), które stanowią jednocześnie istotny składnik konstrukcji tożsamościowej „Polaka”, poddane są krytycznej analizie z trzech perspektywy badawczych: historycznej („fatalizm poczęcia”), kulturoznawczej („nowa polityka historyczna”), oraz socjologiczno-politologicznej („zwrot agonistyczny”).
 
Autor porusza się wokół następujących pytań badawczych:
 
Jak realność staje się symbolem? Jak symbol staje mitem fundacyjnym? Dlaczego mit wypiera historię? Skoro, jak mawia wielu badaczy, skazani jesteśmy na politykę wobec pamięci, to jak ją kreować, by nie stała się „jedynie słuszną” ideologią? Czy w fazie renacjonalizacji w Europie stać nas na stworzenie dialogicznego dyskursu tożsamościowego?
 
W konkluzji podjęta jest próba uniwersalizacji postawionych problemów i naszkicowania alternatywnych ram dla agonistycznej polityki tożsamościowotwórczej odwołującej się współczesnych reprezentacji przeszłości.
 
Na wykład zorganizowany przez IAiEK UŚ zapraszamy w dniu 8 maja 2019 r.  o godz. 12.30 (sala etnologiczna 09).

Galeria

[current-page:title] - obraz